Stowarzyszenie Wspierające Fundację Genshagen stow. rej.

  Stowarzyszenie na rzecz wsparcia współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej Niemiec, Francji i Polski w Europie – w skrócie Stowarzyszenie Wspierające Fundację Genshagen stow. rej. – zostało utworzone w grudniu 2013 r.

  Celem tego stowarzyszenia pożytku publicznego jest wspieranie finansowe obszaru działalności, jakim jest Dialog Europejski – o Europie politycznie. Coroczna dotacja, jaką kraj związkowy Brandenburgia zapewnia jako fundator Dialogowi Europejskiemu, ma ulec tą drogą zwiększeniu w celu wzmocnienia możliwości działania tego obszaru działalności na rzecz realizacji projektów europejskich.

  Wykorzystanie pozyskanych środków

  • wspieranie projektów na rzecz intensyfikacji debat dotyczących polityki europejskiej między Niemcami, Francją i Polską oraz zakorzenienia idei europejskiej w społeczeństwie obywatelskim
  • wkład w realizację nastawionego na rezultat dialogu osób działających w polityce, gospodarce i społeczeństwie w kwestiach dotyczących przyszłości Europy
  • wspieranie różnego rodzaju konferencji i spotkań, spotkań sieciowych, publikacji i działań PR

   W zamian Stowarzyszenie oferuje swym członkom wspólnie z obszarem działalności Dialog Europejski zróżnicowaną paletę działań.

  • Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

  Członkostwo i darowizny

  • Logo des Fördervereins der Stiftung Genshagen

  Jeżeli cele Stowarzyszenia Wspierającego bliskie są Państwa sercu, wsparcie ze strony Państwa bardzo nas ucieszy. Swą dotacją przyczynią się Państwo walnie do zapewnienia także w przyszłości różnorodności i wysokiej jakości projektów Dialogu Europejskiego w Fundacji Genshagen.

  Członkostwo w Stowarzyszeniu Wspierającym

  Poprzez swoje członkostwo jako firma lub osoba prywatna wspierają Państwo w ciągły sposób pracę Dialogu Europejskiego - o Europie politycznie. W obydwu przypadkach składka członkowska może być odliczona od podatku.

  W podziękowaniu za Państwa zainteresowanie i zaangażowanie zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach oferowanych przez Stowarzyszenie wspierające oraz wybranych spotkaniach Dialogu Europejskiego. Będą Państwo stale informowani w wyczerpujący sposób o działaniach Dialogu Europejskiego - o Europie politycznie oraz otrzymają Państwo bezpłatnie nasze publikacje.

  Członkiem Stowarzyszenia na rzecz wsparcia współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej Niemiec, Francji i Polski w Europie może zostać każda osoba fizyczna i prawna. Pisemny wniosek o przyjęcie rozpatrywany jest przez Zarząd.

  Pobierz folder Stowarzyszenia

  Pobierz wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia Wspierającego

  Pobierz Statut Stowarzyszenia

  Darowizny

  Pracę i projekty Dialogu Europejskiego mogą Państwo czynnie wesprzeć także darowizną. Będziemy cieszyli się z każdej formy zaangażowania!

  Rachunek bankowy

  Förderverein Stiftung Genshagen e.V.

  Postbank Berlin
  IBAN: DE88 1001 0010 0823 7281 09
  BIC: PBNKDEFF 

  Zarząd Stowarzyszenia

  Urzędujący Zarząd Stowarzyszenia na rzecz wsparcia współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej Niemiec, Francji i Polski w Europie:

  Jean-Marc Ayrault (pierwszy przewodniczący)

  Nicolas Delaporte (drugi przewodniczący)

  dr Gerd Harms (skarbnik)

  Osoba do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji:

  Dr. Martin Koopmann

  Tel.: +49 3378 805931

  E-Mail: koopmann(at)stiftung-genshagen.de