Fundacja ma na celu wzmacnianie Europy w jej kulturowej różnorodności, zdolności do działań politycznych, spójności społecznej i dynamice gospodarczej. Działa na styku kultury i polityki, organizuje konferencje, seminaria, warsztaty, rezydencje i projekty młodzieżowe w dwóch obszarach swojej działalności: Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie oraz Dialog Europejski – o Europie politycznie. Spotkania, wymiana doświadczeń, kontrowersyjne dyskusje i nawiązywanie kontaktów zarówno dla młodego pokolenia, jak i ekspertów i ekspertek z dziedziny kultury, polityki, nauki i biznesu stanowią oś realizowanych przez Fundację projektów.

Fundacja, która położona jest na uboczu a zarazem w niewielkiej odległości od Berlina, oferuje idealne warunki do prowadzenia konstruktywnego dialogu i nieformalnych rozmów w Pałacu i w otaczającym go parku. Uwzględniane są przy tym różne perspektywy, co umożliwia nakreślanie nowych ścieżek rozwoju dla projektu europejskiego.

Fundacja Genshagen jest fundacją prawa cywilnego i prowadzi działalność pożytku publicznego. Jej fundatorami są Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) oraz Kraj Związkowy Brandenburgia. W Zarządzie Fundacji zasiadają: Armin Laschet oraz dyrektorzy zarządzający: Prof. dr Susanne Keuchel, dyrektor działu Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie oraz dr Martin Koopmann, dyrektor działu Dialog Europejski – o Europie politycznie.