Impressum

Za treść tej strony odpowiedzialna jest

Fundacja Genshagen
Am Schloss 1
D-14974 Genshagen

Tel.: +49 3378 805931
Faks: +49 3378 870013
E-mail: institut@stiftung-genshagen.de

 

Zarząd


 
Koncepcja, projekt i realizacja techniczna:

wegewerk gmbh - www.wegewerk.com


Aspekty prawne

Fundacja Genshagen dokłada starań, aby zawarte na stronie internetowej informacje były aktualne i uzupełnione. Dlatego aktualizuje je na bieżąco i bez uprzedniej zapowiedzi. Fundacja Genshagen nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność informacji. To samo dotyczy wszystkich linków, które polecane są bezpośrednio lub pośrednio na stronie. Fundacja Genshagen nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe bezpośrednio i pośrednio z informacji zawartych na tych stronach.
Strona internetowa Fundacji Genshagen, łącznie z wszystkimi jej częściami takimi jak teksty czy też zdjęcia, jest chroniona prawami autorskimi. Wykorzystywanie materiałów wykraczające poza ramy ustawy o prawach autorskich jest niedozwolone. Powielanie treści strony oraz odpłatne przekazywanie jej osobom trzecim jest zakazane.