Praktyki

Fundacja Genshagen regularnie oferuje studentkom i studentom możliwość odbycia praktyk w jednym z dwóch działów fundacji, Dialog Europejski  ̶̶  o Europie politycznie lub Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie. Czas trwania praktyk nieobowiązkowych wynosi do trzech miesięcy, praktyk obowiązkowych w ramach studiów nawet do sześciu. Wymiar czasu pracy wynosi z reguły 39 godzin tygodniowo, praktyki są bezpłatne. Miejscem pracy jest siedziba Fundacji Genshagen w pałacu Genshagen, położonego na południe od Berlina (dojazd z centrum Berlina publicznym transportem zbiorowym). 

Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie

W dziale Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie oferujemy:

 • możliwość zapoznania się z pracą Fundacji oraz aktywnej współpracy przy koncepcji, organizacji i realizacji  projektów i wydarzeń dotyczących upowszechniania kultury i sztuki, przy czym obszarem szczególnego zainteresowania jest współpraca między Niemcami, Francją i Polską
 • możliwość wykorzystania umiejętności językowych przy wyszukiwaniu informacji, tłumaczeniu oraz korekcie tekstów
 • pracę w międzynarodowym środowisku
 • interesujące zadania umożliwiające intensywną naukę
 • udział w bieżących debatach dotyczących polityki kulturalnej
 • możliwość przyczynienia się do realizacji myśli przewodniej Fundacji 

W dziale Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie oczekujemy:

 • studentki i studentów nauk humanistycznych lub kulturoznawczych oraz kierunków pokrewnych, powiązanych z pracą Fundacji Genshagen; pierwsze doświadczenia w zarządzaniu kulturą i projektami są mile widziane
 • znajomości następujących języków: francuski/niemiecki, ewentualnie polski/niemiecki, umiejętność obchodzenia się z tekstami w tych językach, dobra znajomość języka angielskiego jest mile widziana
 • zainteresowanie edukacją kulturalną oraz relacjami polsko-niemiecko-francuskimi
 • chęci do wykonywania zadań koncepcyjnych i organizacyjnych
 • umiejętności samodzielnej i starannej pracy oraz pracy w zespole, motywację
 • odporność na stres
 • znajomość obsługi komputera, przede wszystkim pakietu MS Office

 

Dialog Europejski  ̶  o Europie politycznie

W dziale Dialog Europejski  ̶  o Europie politycznie oferujemy:

 • możliwość zapoznania się z pracą Fundacji oraz aktywnej współpracy przy koncepcji, organizacji i realizacjiprojektów i wydarzeń dotyczących różnych zagadnień polityki europejskiej, przy czym obszaremszczególnego zainteresowania jest współpraca między Niemcami, Francją i Polską
 • możliwość wykorzystania umiejętności językowych przy wyszukiwaniu informacji, tłumaczeniu oraz korekcie tekstów  
 • pracę w międzynarodowym środowisku
 • interesujące zadania umożliwiające intensywną naukęudział w bieżących debatach dotyczących polityki europejskiej
 • możliwość przyczynienia się do realizacji myśli przewodniej Fundacji 

W dziale Dialog Europejski  ̶  o Europie politycznie oczekujemy:

 • studentki i studentów nauk politycznych, studiów europejskich, wschodnioeuropejskich, związanych z wiedzą o Francji lub kierunków pokrewnych, powiązanych z pracą Fundacji Genshagen; pierwsze doświadczenia w zarządzaniu projektami są mile widziane
 • znajomości następujących języków: francuski/niemiecki, ewentualnie polski/niemiecki, umiejętność obchodzenia się z tekstami w tych językach, dobra znajomość języka angielskiego jest mile widziana
 • zainteresowanie polityką europejską oraz relacjami polsko-niemiecko-francuskimi
 • chęci do wykonywania zadań koncepcyjnych i organizacyjnych
 • umiejętności samodzielnej i starannej pracy oraz pracy w zespole, motywację
 • odporność na stres
 • znajomość obsługi komputera, przede wszystkim pakietu MS Office

 

Składanie aplikacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów (listu motywacyjnego, maks. jedna strona w języku niemieckim i CV) drogą mailową pod hasłem „Praktikum” do wymienionych poniżej osób w działach Dialog Europejski ̶ o Europie politycznie lub Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie oraz podanie preferowego terminu praktyk.

Polscy wnioskodawcy mają możliwość otrzymania dofinansowania na staże trwające do trzech miesięcy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (DPJW). Obowiązkowe praktyki, które są częścią regulaminu studiów, nie kwalifikują się do dofinansowania. W celu uzyskania dalszych informacji i porad prosimy o kontakt z DPJW. Na stronie internetowej DPJW tutaj można znaleźć szczegółowe informacje na temat dofinansowania.

Czekamy na Państwa aplikację z własnej inicjatywy!

 

Kontakt