Akademia pod Drzewami

Co dwa lata Fundacja Genshagen organizuje Akademię pod Drzewami, europejską konferencję poświęconą różnym tematom, które dotyczą zagadnień społecznych poruszanych z perspektywy kultury i sztuki.

Ten europejski cykl wydarzeń jest częścią działalności międzynarodowej sieci Dialogues en humanité, która organizuje dyskusje na całym świecie, m.in. w Lyonie, Addis Abebie, Dakarze, Porto-Novo, Rabacie, Bangalore i Salvador Bahia. Dialogues en humanité ma na celu stymulowanie dyskusji na tematy uniwersalne, odchodząc od tradycyjnego formatu konferencji i zachęcając wszystkich uczestników do równego zaangażowania się w debaty pod drzewami oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi i przekazywania wiedzy. Otwarty charakter wydarzenia zapewnia możliwość intensywnej wymiany i daje uczestnikom, którzy w innych kontekstach prawdopodobnie by się nie spotkali, okazję do wspólnych rozmów i refleksji. Pod drzewami obowiązują następujące zasady: wolność słowa, życzliwa uwaga, słuchanie i szacunek, równość wszystkich w tworzeniu międzynarodowego dyskursu.
Akademia pod Drzewami to nauka poznania własnej drogi poprzez wymianę z artystami, przedstawicielami instytucji kultury, ekspertami, naukowcami, dziennikarzami i przedstawicielami instytucji społeczeństwa obywatelskiego z różnych krajów.

Tematy dotychczasowych Akademii pod Drzewami:

Publikacje

Nagrania wideo

Akademia pod Drzewami 2023
  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

Czytanie (w języku niemieckim) towarzyszące koncertowi pianisty Aehama Ahmada w ramach spotkania "Magiczne słowo rezyliencja – ostatnia nadzieja na drodze ku transformacji" w dniu 22 czerwca 2023 r.

Academy under Trees 2021 - Part 1: Introductory talks
  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

On 10 June 2021, the Genshagen Foundation, in cooperation with Dialogues en humanité, organised the international conference “Academy under Trees: Europe’s Evolving Approach to Collection Items from Colonial Contexts”.

Introductory talks by Jean-Marc Ayrault and Marie-Cécile Zinsou.

Academy under Trees 2021 - Part 2: Discussion
  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

On 10 June 2021, the Genshagen Foundation, in cooperation with Dialogues en humanité, organised the international conference “Academy under Trees: Europe’s Evolving Approach to Collection Items from Colonial Contexts”.

Discussion: Provenance research, restitution, circulation?

Kontakt