Strona główna

Miejscem spotkań europejskich.

Poza stosunkami francusko-niemieckimi i polsko-niemieckimi zajmuje się również Trójkątem Weimarskim. Fundacja stawia sobie za cel wzmocnienie Europy w jej różnorodności kulturowej, politycznej zdolności do działania, spójności społecznej i dynamice gospodarczej.

Film wizerunkowy Fundacji Genshagen
  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

W krótkim filmie wizerunkowym Fundacja prezentuje swoje cele i misję. Połączenie ruchomych obrazów, zdjęć i animacji jest ilustracją podejmowanych działań i oddaje atmosferę pracy panującą w Fundacji.

Film wizerunkowy w językach niemieckim, francuskim, polskim i angielskim znajdziecie Państwo tutaj.

Praktyki

Fundacja Genshagen regularnie oferuje studentkom i studentom możliwość odbycia praktyk w jednym z dwóch działów fundacji, Dialog Europejski  ̶̶  o Europie politycznie lub Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie.

Dowiedzieć się więcej

Retrospekcja

Newsletter

Tutaj możecie Państwo zamówić nasz newsletter

Nasz newsletter wydawany jest około 4 razy w roku i zawiera informacje o działalności Fundacji.

Zarejestruj się teraz