Dostępność

Dostęp bez barier do zasobów cyfrowych naszej strony internetowej jest dla nas ważny. Pragniemy umożliwić wszystkim dostęp do naszej strony internetowej dzięki przestrzeganiu standardów oraz przejrzystej i prostej strukturze. Obiektywnie rzecz ujmuąc, nie istnieje pełna bezbarierowa dostępność do stron internetowych. Dlatego mówimy o „niskiej barierowości“. Programowanie i wygląd naszej strony internetowej opiera się na rozporządzeniu w sprawie tworzenia technologii informatycznych bez barier zgodnie z ustawą o równych szansach dla osób niepełnosprawnych/ Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BITV 2.0).
Aby udostępnić zawartość tej strony internetowej jak największej grupie osób z różnymi niepełnosprawnościami, zastosowaliśmy następujące elementy o niskiej barierowości:

  • Nawigacja na stronach jest opatrzona wewnętrznymi linkami, a także linkami przejścia do wyszukiwania i głównego obszaru strony.
  • Sprawdzono kontrast kolorów.
  • Czcionkę i układ graficzny można skalować za pomocą funkcji powiększania w przeglądarce.
  • Strony tekstowe są zaprojektowane i zorganizowane w taki sposób, aby były uporządkowane i łatwe do czytania.
  • W projekcie strony internetowej nie stosuje się tabel.
  • Strony centralne oparte są na układzie czystego CSS. Nie ma żadnych elementów graficznych, które mogłyby w znacznym stopniu ograniczyć możliwość korzystania z systemu bez barier.
  • Zwracamy uwagę na poprawną składnię języka HTML i stosujemy standardy HTML5 w poszczególnych obszarach strony.