[Translate to Polnisch:]

Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie

Sztuka, kultura i ich upowszechnianie należą do fundamentów projektu europejskiego. Projekty realizowane w ramach obszaru „Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie" mają za zadanie pomagać w organizowaniu spotkań i wymiany, ułatwiać dyskusje o podstawowych kwestiach dotyczących badań i praktyki w edukacji kulturalnej oraz ukazywać rolę i możliwości kultury i sztuki w debatach europejskich. 

Zarówno w ramach spotkań, jak i rezydencji i konferencji oraz przy realizacji praktycznych projektów, zwłaszcza z udziałem młodzieży, podejmowane są ważne tematy naszych czasów. Obok cyfryzacji należą do nich zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne, a także możliwy wpływ kultury i sztuki na te zagadnienia oraz związana z nimi odpowiedzialność społeczna. Kwestie uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz dostępu do sztuki i kultury są tak samo ważne jak wymiana europejska, zwłaszcza między Niemcami, Francją i Polską. Wypełnianie Trójkąta Weimarskiego życiem, na przykład poprzez spotkania literackie, jest razem z interdyscyplinarnością i wymianą na poziomie naukowym oraz praktycznym jednym z fundamentów pracy Fundacji. Dyskursy na styku kultury i polityki otwierają nowe perspektywy i odsłaniają niezwykłe ścieżki. Kwestie związane ze sztuką dyskutowane są razem z pytaniami o społeczeństwo. 

W ten sposób doświadczamy, że różnorodność ubogaca, promujemy ją oraz propagujemy transgraniczne myślenie i działanie.