[Translate to Polnisch:]

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa”

Program rezydencyjny „Trójstronna rezydencja tandemowa” oferuje autorkom i autorom oraz tłumaczkom i tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury 10- dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem.
Program skierowany jest do trzech tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen. 10-dniowa rezydencja odbywa się – przy założeniu, że zapewnione jest finansowanie – raz w roku. Autorzy i tłumacze podczas trwania rezydencji mieszkają i pracują w Genshagen.

Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji

W ramach programu „Trójstronna rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen pragnie wspierać i kształtować współpracę europejską zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na temat konkretnych projektów literackich i tłumaczeniowych na poziomie roboczym oraz trwających i planowanych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, tak aby stypendyści mieli możliwość nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i zwiększali wzajemne zainteresowanie krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiedzkich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Partnerzy: ATLAS - Association pour la promotion de la traduction littéraire, Villa Gillet, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana-Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław/Wojnowice und Villa Decius, Krakau

Instytucje finansujące: Fondation Jan Michalski pour l’ecriture et la littérature, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Stiftung Gottfried Michelmann

Kontakt