Nieco inny dialog

Każdego roku Fundacja Genshagen organizuje niemiecko-francusko-polską dyskusję w ramach cyklu wydarzeń „Nieco inny dialog"
Fundacja zaprasza do Pałacu Genshagen publiczność zainteresowaną polityką i kulturą na interdyscyplinarną i transgraniczną debatę poruszającą różne istotne społecznie problemy. Głównymi tematami wydarzeń „Nieco innego dialogu” są kwestie pamięci i upamiętniania, ale przedmiotem cyklu mogą być również aktualne zagadnienia społeczno-polityczne. 

Podczas wieczornych spotkań, rozmówcy z Niemiec, Francji i Polski reprezentujący różne dziedziny życia (sztuka i kultura, polityka, nauka, media itp.) dyskutują na wybrany temat, naświetlając go z różnych perspektyw. Czwarty głos z innego kraju (jak dotąd były to Wielka Brytania, Węgry, Ukraina i Japonia) lub przedstawiający inną perspektywę wzbogaca dyskusję. 
Przed dyskusją panelową (lub po niej) odbywa się performance artystyczny, który również dotyczy tematu wieczoru.

Dotychczasowe tematy „Nieco innego dialogu”: 

  • 2023: Sztuka w czasach wojny
  • 2022: Pokolenie „Stay Woke”: Konieczność przebudzenia czy zagrożenie dla demokracji liberalnej? Cienka linia polityki tożsamościowej
  • 2021: Nauka w czasach kryzysu: jak radzić sobie z nowymi prorokami?
  • 2020: Zintegrowani czy odseparowani od siebie – jak kształtuje się Europa 30 lat po zjednoczeniu Niemiec?
  • 2019: Wolność sztuki
  • 2018: Kultura pamięci Wschodu i Zachodu
  • 2017: Prawicowy populizm w Europie. Dyskusja z perspektywy kultury i polityki
  • 2016: 25 lat Trójkąta Weimarskiego – sztuka i kultura: Inspiracja dla Europy jutra
  • 2015: Epoka pamięci – o kulturze pamięci w społeczeństwach migracyjnych

Kontakt