Wystawy

Pałac Genshagen jest miejscem, w którym dyskutuje się o upowszechnianiu kultury i sztuki, a także prezentuje sztukę. Regularnie odbywają się tutaj wystawy współczesnych artystów, głównie w nawiązaniu do projektów realizowanych przez Fundację.
Pałac Genshagen jest miejscem, w którym dyskutuje się o upowszechnianiu kultury i sztuki, a także prezentuje sztukę. Regularnie odbywają się tutaj wystawy współczesnych artystów, głównie w nawiązaniu do projektów realizowanych przez Fundację.

Pałac Genshagen jest miejscem, w którym dyskutuje się o upowszechnianiu kultury i sztuki, a także prezentuje sztukę. Regularnie odbywają się tutaj wystawy współczesnych artystów, głównie w nawiązaniu do projektów realizowanych przez Fundację. Współczesne interwencje artystyczne i wystawy w pomieszczeniach zabytkowego Pałacu Genshagen i w przylegającym do niego parku są integralną częścią aktywności działu „Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie".

Oprócz stałej wystawy kolekcji sztuki współczesnej Rządu Federalnego, regularnie prezentowane są tutaj prace artystyczne, które nawiązują do tematów podejmowanych przez Fundację Genshagen. Przy tym za każdym razem jasnym staje się, jak niedyskursywne podejście twórczości artystycznej umożliwia nowe spojrzenia na główne zagadnienia projektu Europa, pobudzając zmysły do intensywnego zajmowania się nimi. Prace artystów z Niemiec, Francji i Polski inicjują interdyscyplinarny dialog o tożsamości, przynależności lub o innych zagadnieniach.
Uzupełnieniem wystaw w pałacu są obiekty artystyczne w parku. Dostępne są one stale, wystawy w pałacu można natomiast zwiedzać na życzenie i podczas wydarzeń publicznych. 

Kontakt: Dr. Angelika Eder

Zdjęcie powyżej: Barbara Cousin, 306 000 krzyży - upamiętnienie 100 lat bitwy pod Verdun