[Translate to Polnisch:]

Forum Dialogu Niemiecko-Francuskiego w Genshagen

Wspólne rozwijanie strategii dotyczących przyszłości UE

Od 2010 roku organizowane jest Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen. W obliczu licznych wyzwań stojących przed Europą, Niemcy i Francja muszą wziąć na siebie szczególną odpowiedzialność za przyszłość UE i wypracować wspólne strategie. Forum Genshagen aktywnie wspiera ten proces poprzez promowanie zorientowanego na wyniki dialogu i tworzenie sieci kontaktów między młodymi liderami z obu krajów.

Uczestnicy forum reprezentują środowiska polityki i administracji, gospodarki, nauki i mediów, należą do grupy wiekowej od 30 do 45 lat i są zapraszani osobiście na podstawie posiadanej przez siebie ekspertyzy.

Wybór tematów Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen opiera się na trzech kryteriach: wyraźnym odniesieniu do aktualnej sytuacji, zainteresowaniu szeroko pojętej opinii publicznej danym zagadnieniem oraz na szczególnym znaczeniu poruszanych zagadnień dla polityki, społeczeństw lub gospodarki Francji i Niemiec. W ostatnich latach Forum zajmowało się na przykład takimi tematami jak europejska polityka klimatyczna, cyfryzacja, polityka migracyjna i handlowa oraz polityka bezpieczeństwa.

Instytucje finansujące: Auwärtiges Amt

Kontakt