Fundacją Genshagen kieruje Zarząd wybierany przez Kuratorium oraz Rada.
W skład Rady wchodzą osobistości z życia publicznego i świata nauki.

Zarząd

Kuratorium

Premier dr Dietmar Woidke (Przewodniczący Kuratorium)
Kraju Związkowego Brandenburgia, Berlin

Minister Stanu Claudia Roth
Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów

dr Marjorie Berthomier
Sekretarz Generalna Niemiecko-Francuskiej Szkoły Wyższej, Saarbrücken

François Delattre
Ambasador Republiki Francuskiej, Berlin

Anna Hryniewiecka
Dyrektorka CK (Centrum Kultury) ZAMEK, Poznań

Esra Küçük
Dyrektor Zarządzająca Fundacji Kultury (Allianz Kulturstiftung), Berlin

dr Barbara Lippert
Dyrektor ds. Naukowych w Fundacji Nauka i Polityka, Berlin

N.N.
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, Berlin

dr Jan Ole Püschel
Kierownik Grupy Media i Film, Stosunki Międzynarodowe przy Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Berlin

prof. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss
Dyrektor Federalnej Akademii Edukacji Kulturalnej, Wolfenbüttel

Christophe Sauzay
Head of Private Sector Engagement, Paris Peace Forum

Jobst-Hinrich Ubbelohde
Sekretarz Stanu ds. Europy i Pełnomocnik ds. Stosunków Brandenbursko-Polskich, Poczdam

Rada

Thomas Krüger (Przewodniczący)
prezydent Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego, Berlin

Christine de Mazières (Wiceprzewodniczący)
francuska Izba Obrachunkowa, była pełnomocnik generalna francuskiego Zrzeszenia Wydawców, Paryż

Prof. dr Julia von Blumenthal
Prezydent Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

Prof. dr Jean-Marc Ferry
profesor filozofii europejskiej na uniwersytecie w Nantes

Joachim Fritz-Vannahme
były starszy doradca Fundacji Bertelsmanna

Prof. dr Marek Hałub
Kierownik Zakładu Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska

Dr Barbara Honrath
Dyrektor, Instytut Goethego Kopenhaga (była dyrektor naczelna Instytutów Goethego we Francji)

Prof. dr Christian Lequesne
Profesor nauk politycznych – polityka europejska, Institut d’études politiques de Paris
członek Bundestagu, zastępca przewodniczącego polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, Berlin

Dietmar Nietan
członek Bundestagu, zastępca przewodniczącego polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, Berlin

Agnieszka Ostapowicz
manadżer Orkiestry Kameralnej Narodowego Forum Muzyki, Wrocław i Dyrektor Naczelny i Artystyczny Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii, Wrocław

Annette Schavan
była minister na szczeblu federalnym i landowym i była ambasador Republiki Federalnej Niemiec przy Stolicy Apostolskiej

Dr Justyna Schulz
Dyrektor Instytutu Zachodniego, Poznań