Koordynator projektów

Noémie Kaufman

Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie

Noémie Kaufman, pół-Niemka, pół-Francuska, studiowała romanistykę, historię, politologię i prawo międzynarodowe (studia nad Francją) na Freie Universität w Berlinie oraz na Uniwersytecie Lyon III Jean Moulin.
Noémie Kaufman od 2004 roku pracuje w Instytucie Współpracy Niemiecko-Francuskiej w Europie w Berlinie-Brandenburgii. Była odpowiedzialna za projekty historyczne, polityczne i kulturalne, a od 2009 roku jest kierownikiem projektów w obszarze „Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie” w Fundacji Genshagen.

Ekspertyza i specjalizacja: Oprócz praktycznych projektów z zakresu edukacji kulturalnej, Noémie Kaufman jest przede wszystkim odpowiedzialna za organizowanie europejskich konferencji poświęconych sztuce i kulturze w kontekście istotnych społecznie zagadnień, a szczególnie interesuje się tematami kultury pamięci, tożsamości, migracji i integracji, antysemityzmu i polityki kulturalnej.

Języki: niemiecki, francuski, angielski