Asystent projektu

Pauline Zapke

Dialog Europejski -o Europie politycznie

Paulina Zapke ukończyła studia licencjackie z nauk społecznych na francusko-niemieckim kampusie Sciences Po w Nancy. Po rocznym pobycie zagranicznym na Uniwersytecie w Tartu skoncentrowała się podczas studiów magisterskich w Sciences Po w Paryżu na temacie praw człowieka i migracji. Przedmiotem badań w jej pracy magisterskiej są konsekwencje polityki migracyjnej UE dla praw człowieka w Serbii. Podczas studiów Pauline była aktywna w samorządzie studenckim i w projektach społeczno-obywatelskich. W berlińskim Instytucie Badań Empirycznych nad Integracją i Migracją przy Uniwersytecie Humboldta współpracowała przy organizacji jednorocznego tutorialu badawczego.

Pauline Zapke zebrała pierwsze doświadczenia zawodowe w 2021 r. jako stażystka w Fundacji Genshagen. Od 2023 r. zatrudniona jest jako pracownik projektów.

Języki: angielski, francuski, niemiecki.