Prof. dr Rudolph von Thadden

Historyk prof. dr Rudolf von Thadden urodził się w 1932 roku w Trieglaff (obecnie Trzygłów). Po ukończeniu szkoły średniej w 1950 roku w Korntal koło Stuttgartu, studiował historię, romanistykę i teologię w Tybindze, Paryżu i Getyndze. Zdobył tytuł profesora historii średniowiecznej i nowożytnej na Uniwersytecie im. Georga-Augusta w Getyndze. W latach 1999-2003 był koordynatorem Rządu Federalnego ds. współpracy niemiecko-francuskiej.

Wraz z Brigitte Sauzay, prof. dr Rudolf von Thadden był założycielem i dyrektorem Berlińsko-Brandenburskiego Instytutu Współpracy Niemiecko-Francuskiej w Europie (BBi), poprzedzającego Fundację Genshagen. W latach 2005-2007 był przewodniczącym Zarządu Fundacji, a od stycznia 2008 roku jest jej honorowym prezydentem.

29 sierpnia 2008 roku prof. dr Rudolf von Thadden otrzymał nagrodę im. Adama Mickiewicza za osiągnięcia na rzecz współpracy niemiecko-francusko-polskiej. Zmarł w listopadzie 2015.

 

  • adres