Koordynator projektów

Stephen Bastos

Dialog Europejski -o Europie politycznie

Stephen Bastos studiował nauki polityczne, historię współczesną oraz prawo konstytucyjne i europejskie na Uniwersytecie Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Freie Universität w Berlinie. Po pracy w Institute for European Politics (IEP) i Międzynarodowym Instytucie Studiów Politycznych i Europejskich (ISE), w latach 2004-2011 był doradcą ds. polityki polskiej i europejskiej w Niemieckiej Radzie Stosunków Zagranicznych (DGAP). Ponadto prowadził seminaria w ramach międzynarodowych programów dla młodych naukowców organizowanych przez Fundację Roberta Boscha. Od grudnia 2011 roku pracuje jako kierownik projektów w Fundacji Genshagen.
 
Ekspertyza i specjalizacja: polityka europejska, stosunki polsko-niemieckie, polska polityka wewnętrzna i zagraniczna oraz Trójkąt Weimarski.

Języki: niemiecki, polski, angielski