Koordynator projektów

Theresia Töglhofer

Dialog Europejski -o Europie politycznie

Theresia Töglhofer jest absolwentką studiów magisterskich "Affaires internationales" w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris) (2009) oraz studiów dyplomowych na kierunku historia na Uniwersytecie im. Karla Franzensa w Graz (2010).

Od 2010 do 2011 roku pracowała w sekcji ds. polityki UE austriackiego Federalnego Ministerstwa Spraw Europejskich i Międzynarodowych we Wiedniu. Jej kolejne miejsca pracy to stanowisko pracownika naukowego w Centrum Studiów Europejskich im. Alfreda Oppenheima prowadzonym przez Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej (DGAP) oraz stanowisko lektorskie w ramach Austriackiego Programu Wymiany (ÖAD) na Uniwersytecie w Osijek w Chorwacji (2015-2018). Od 2015 roku pełni funkcję Associate Fellow w Centrum Studiów Europejskich im. Alfreda Oppenheima prowadzonym przez DGAP.

Od stycznia 2019 roku Theresia Töglhofer pracuje w Fundacji Genshagen jako koordynatorka projektów.

Specjalizacja: Polityka dotycząca rozszerzenia UE, Chorwacja, Bałkany Zachodnie, UE i jej sąsiedzi

Języki: niemiecki, angielski, francuski, bośniacki/chorwacki/serbski