#EUmeetsEurope – a Transdisciplinary Approach to European Integration

W ramach projektu #EUmeetsEurope młodzi przedstawiciele świata nauki, społeczeństwa obywatelskiego, mediów, sztuki i kultury badają (nie)równość w Europie – ponad granicami UE, w różnych krajach i interdyscyplinarnie.
W ramach projektu #EUmeetsEurope młodzi przedstawiciele świata nauki, społeczeństwa obywatelskiego, mediów, sztuki i kultury badają (nie)równość w Europie – ponad granicami UE, w różnych krajach i interdyscyplinarnie.

Badania kluczowych kwestii, związanych z integracją europejską, muszą obejmować europejski kontynent jako całość. Nie mogą one kończyć się na zewnętrznych granicach UE ani ograniczać do kręgów eksperckich.

Nad projektem #EUmeetsEurope pracuje interdyscyplinarna grupa młodych badaczy ze świata nauki, społeczeństwa obywatelskiego, mediów, kultury i sztuki, którzy pochodzą z krajów Trójkąta Weimarskiego oraz Europy Wschodniej i Południowej. W trakcie inauguracyjnych warsztatów w Pałacu Genshagen uczestnicy szukali możliwości wymiany między różnymi dyscyplinami i kontekstami narodowymi oraz tworzyli własne projekty wokół tematu przewodniego „United in_equality? (Nie)równość w Europie”.

Powstał szeroki zakres prac: od naukowych, publicystycznych i literackich poprzez obrazy i ilustracje, aż do prac audiowizualnych i występów artystycznych. Dzięki takiemu podejściu można stworzyć różnorodne formy zbliżania się do Europy i poddawać je interakcjom.

Kiedy spotykają się różne sposoby widzenia i formy wyrazu, to otwierają się nowe możliwości refleksji i rozumienia problematyki (nie)równości w Europie – a w ten sposób dociera się do nowych grup społecznych, szczególnie do ludzi młodych.

Partner: Fundacja ERSTE

Wsparcie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, Fundacja ERSTE

Kontakt