Edukacja kulturalna i społeczeństwo

Niniejsza seria projektów poświęcona jest edukacji kulturalnej realizowanej w praktyce na tle zmian społecznych i analizowanej z perspektywy naukowej. Celem całego projektu jest nawiązanie współpracy transgranicznej.
Niniejsza seria projektów poświęcona jest edukacji kulturalnej realizowanej w praktyce na tle zmian społecznych i analizowanej z perspektywy naukowej. Celem całego projektu jest nawiązanie współpracy transgranicznej.

Dziedzina edukacji kulturalnej jest ściśle powiązana z obecnymi procesami transformacji społecznej i kryzysami, a jednocześnie ma potencjał do aktywnego współkształtowania społeczeństwa i procesów innowacyjnych. Seria projektów „Edukacja kulturalna i społeczeństwo” daje okazję do transgranicznego przedstawienia tego wzajemnego oddziaływania w kontekście takich tematów jak cyfryzacja, stosunki miejsko-wiejskie, dywersyfikacja społeczeństwa i kwestie partycypacji, konflikty pokoleniowe i wczesna edukacja kulturalna. Nacisk kładziony jest na interdyscyplinarność i interprofesjonalizm, a także na wymianę między nauką a praktyką.
W ramach wydarzeń takich jak konferencje, kolokwia i serie wykładów, organizowane są europejskie zjazdy i seminaria z różnymi partnerami z obszarów administracji i nauki, które służą nie tylko transferowi wiedzy, praktyki i doświadczenia, ale także budowaniu sieci kontaktów. Wydarzenia o zmieniającej się tematyce skierowane są do przedstawicieli świata kultury, sztuki, edukacji, nauki, administracji i polityki.
Ostatnio skupiono się na edukacji bardzo małych dzieci. Aby wzmocnić europejską wymianę ekspertów w zakresie wczesnej edukacji kulturalnej, w 2021 r. zainicjowano serię wydarzeń poświęconych temu tematowi we współpracy z niemiecką Siecią Wczesnodziecięcej Edukacji Kulturalnej i francuskim Ministerstwem Kultury.

Minione wydarzenia

 • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Machen Bücher reich? Chancen frühkindlicher Kultureller Bildung zur Armutsprävention

 • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Der „Garten der Wunder“ und wie Künste, Kindheit und Natur verbunden sind

 • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Santé Culturelle (Kulturelle Gesundheit)

 • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Music, Media, Arts Education. A Pan-European Exchange of Views on Research, Praxis and Musical Education in the Digital Age. Documentary Film

Publikacje

‘Art and Culture make a Difference – Arts and Cultural Education in Rural Areas’

Experts from different research disciplines and practices across Europe came together on 19th November 2021 to exchange and share their knowledge on the subject of art and culture in rural areas. Research projects from the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) funding programme ‘Arts and Cultural Education in Rural Areas’ presented and discussed their findings in workshops. The conference ended with a panel discussion on ‘Glocalisation’ and its implications for arts and cultural education by connecting rural areas with global processes and dynamics.

 • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Art and Culture make a Difference – Arts and Cultural Education in Rural Areas’ KEYNOTES

 • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Art and Culture make a Difference – Arts & Cultural Education in Rural Areas’ PANEL Glocalisation

   

 • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  ‘Art and Culture make a Difference – Arts and Cultural Education in Rural Areas’ WORKSHOPS

Kontakt

 • Julia Effinger
  Koordynator projektów w dzialeUpowszechnianie kultury i sztuki w Europie