Kształtowanie spójności - sąsiedztwo w Europie

  Od 2020 do 2022 roku Fundacja Genshagen po raz pierwszy obiera temat przewodni i chce poświęcić swoją uwagę zagadnieniu „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”. W ramach realizowanych w tym zakresie działań zostaną przeanalizowane pytania, w jaki sposób wspierać w Europie sąsiedztwo jako istotną dla funkcjonowania Europy kompetencję, jak wspierać utrwalanie więzi między sąsiadami i jak w perspektywie długoterminowej rozwijać spójność w społeczeństwach. W tym kontekście Fundacja Genshagen posługuje się szeroko rozumianym pojęciem sąsiedztwa, które obejmuje zarówno poziom społeczny, kwestie regionalne, znaczenie sąsiedztwa dla Unii Europejskiej, jak i złożone zagadnienia globalizacji.

  W cyklu planowanych projektów w różnych formatach poruszane będą rozliczne aspekty wokół tematu „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”. Omawiane będą przy tym pytania, w jaki sposób globalizacja i cyfryzacja zmieniają istotę i codzienność sąsiedztwa, podczas gdy kryterium miejsca schodzi na plan dalszy. Zasadniczym celem będzie ustalenie, jakie istnieją podobieństwa i jakie różnice pomiędzy krajami Trójkąta Weimarskiego (oraz innymi krajami), gdy weźmie się pod uwagę wielorakie aspekty „sąsiedztwa” i jak te kraje mogą uczyć się kształtowania sąsiedztwa od siebie nawzajem. 

  Pod koniec 2022 roku rezultaty otrzymane podczas projektów przeprowadzanych w ramach cyklu „Sąsiedztwo” zebrane zostaną w online-publikacji poświęconej temu zagadnieniu.

  What does “good neighbourly relations” mean to you?

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Aby zainaugurować nasz temat przewodni „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”, zapytaliśmy niemieckich, francuskich i polskich przedstawiceli świata sztuki i polityki: Co oznacza dla Pani/ Pana „dobre sąsiedztwo”?

  Artysta i fotograf Wolfram Hahn prowadzi przez swoją wystawę "Into the Light!“.

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Artysta i fotograf Wolfram Hahn z Berlina wystawia swój cykl portretów "Into the Light" w pałacu w Genshagen w ramach tematu na lata 2020/21 "Kształtowanie spójności - sąsiedztwo w Europie". W filmie wideo prowadzi przez wystawę i wyjaśnia, jak powstała praca.

  Kontakt