Kształtowanie spójności - sąsiedztwo w Europie

  W latach 2020 – 2022 Fundacja Genshagen po raz pierwszy obrała temat przewodni, poświęcając swoją uwagę zagadnieniu „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”. W ramach realizowanych w tym zakresie działań szukano odpowiedzi na pytania, w jaki sposób wspierać w Europie sąsiedztwo jako istotną dla funkcjonowania Europy kompetencję, jak wspierać utrwalanie więzi między sąsiadami i jak w perspektywie długoterminowej rozwijać spójność społeczną. W tym kontekście Fundacja Genshagen ujmowała sąsiedztwo w szeroko rozumianym tego pojęcia znaczeniu, które obejmuje zarówno relacje społeczne, kwestie regionalne, wymiar sąsiedztwa dla Unii Europejskiej, jak i złożone zagadnienia globalizacji.

  W cyklu przeprowadzonych w różnych formatach projektów poruszane były rozliczne aspekty wokół tematu „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”. Omawiane były przy tym pytania, w jaki sposób globalizacja i cyfryzacja zmieniają istotę i codzienność sąsiedztwa, podczas gdy kryterium miejsca schodzi na plan dalszy. Zasadniczym celem było także ustalenie, jakie istnieją podobieństwa i różnice pomiędzy krajami Trójkąta Weimarskiego (oraz innymi krajami), gdy weźmie się pod uwagę wielorakie aspekty „sąsiedztwa” i jak te kraje mogą uczyć się kształtowania sąsiedztwa od siebie nawzajem.

  Rezultaty otrzymane podczas przeprowadzanych w ramach cyklu „Sąsiedztwo” projektów zebrane zostały w publikacji online.


  What does “good neighbourly relations” mean to you?

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Aby zainaugurować nasz temat przewodni „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”, zapytaliśmy niemieckich, francuskich i polskich przedstawiceli świata sztuki i polityki: Co oznacza dla Pani/ Pana „dobre sąsiedztwo”?

  Artysta i fotograf Wolfram Hahn prowadzi przez swoją wystawę "Into the Light!“.

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

  Artysta i fotograf Wolfram Hahn z Berlina wystawia swój cykl portretów "Into the Light" w pałacu w Genshagen w ramach tematu na lata 2020/21 "Kształtowanie spójności - sąsiedztwo w Europie". W filmie wideo prowadzi przez wystawę i wyjaśnia, jak powstała praca.

  Kontakt