Europejskie spotkania młodzieży jako praktyka edukacji kulturalnej

W duchu pokojowej i pluralistycznej Europy przyszłości Fundacja organizuje spotkania europejskie, podczas których młodzi ludzie w ramach warsztatów artystycznych zajmują się kwestiami społecznymi.
W duchu pokojowej i pluralistycznej Europy przyszłości Fundacja organizuje spotkania europejskie, podczas których młodzi ludzie w ramach warsztatów artystycznych zajmują się kwestiami społecznymi.

Losy pokojowej i pluralistycznej Europy zależą od młodych ludzi o otwartych poglądach, którzy mają świadomość, że warto jej bronić. Wierząc, że procesy edukacji kulturalnej mogą się do tego przyczynić, Fundacja organizuje europejskie spotkania, podczas których młodzież w ramach warsztatów artystycznych zajmuje się kwestiami społecznymi.

Młodzi ludzie otrzymują wolną przestrzeń dla pomysłów i kreatywności, a jednocześnie mają możliwość wymiany kulturalnej i wypowiedzenia się publicznie. Na zakończenie europejskich spotkań artystycznych zawsze organizowana jest publiczna prezentacja, podczas której powstałe prace pokazywane i omawiane są z ekspertami i szeroką publicznością. Wydarzenia te nadają głosom młodzieży większy rezonans i otwierają wieloperspektywiczne spojrzenie na poruszany temat. Różne pokolenia i przedstawiciele różnych dyscyplin prowadzą dyskursy i debaty estetyczne, zajmują się teorią i rozwijają umiejętności praktyczne.

W europejskich warsztatach edukacja kulturalna łączy się z praktyką sztuki (teatr/taniec/performance) i w ten sposób wprowadza do gry procesy negocjacyjne, które postrzegać można jako ćwiczenie w radzeniu sobie z konfliktami, będącymi istotnym elementem dzisiejszej demokracji. W takich międzykulturowych projektach przekraczane są granice na wielu poziomach. Uczestnicy konfrontowani są z czymś, co jest zupełnie inne i obce; zrywają z rutyną i codziennością. W jaki sposób pogodzić własny i obcy światopogląd? Jak radzimy sobie z opiniami innych i jak odnajdujemy własne indywidualne stanowisko – a następnie zbiorową ekspresję we wspólnym występie?

Minione wydarzenia

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

    Neighbourhood in Europe – Shaping cohesion: Artistic youth project & European symposium

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

    On the Threshold of the Future – Nomad's Lab UTOPIAS