Dzień Otwartych Zabytków

8 września 2019 r. Fundacja Genshagen ponownie uczestniczyła w wydarzeniu Dzień Otwartych Zabytków i otwarła tym samym swoje podwoje dla odwiedzających z okolicy, aby umożliwić im odwiedzenie Pałacu także poza regularną ofertą programową Fundacji. Ponad 700 odwiedzających skorzystało z okazji zwiadzania Pałacu w ramach Dnia Otwartych Zabytków.

Foto: © Stiftung Genshagen

godzina

8 września 2019

Każdego roku we wrześniu obchodzony jest Dzień Otwartych Zabytków. Celem imprezy - koordynowanej przez Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków - jest nieodpłatne udostępnianie zainteresowanej publiczności zabytków lub innych miejsc o znaczeniu historycznym. Ma to na celu uwrażliwienie społeczeństwa na znaczenie dziedzictwa kulturowego i wzbudzenie zainteresowania problematyką ochrony zabytków. Dzień Otwartych Zabytków jest niemieckim wkładem w European Heritage Days - ideę byłego francuskiego ministra kultury Jacka Langa. 8 września 2019 r. Fundacja Genshagen ponownie uczestniczyła w tym wydarzeniu i otwarła pomieszczenia pałacowe dla odwiedzających z okolicy, aby umożliwić im zarówno zwiedzanie, jak i wgląd w działania podejmowane przez Fundację. Oprócz imprez dla dzieci miały miejsce także oprowadzania z przewodnikiem po pałacu i parku. Ze sposobności zwiadzania Pałacu w ramach Dnia Otwartych Zabytków skorzystało ponad 700 odwiedzających. 

osoba do kontaktu

Noémie Kaufman

Telefon

+49-3378-8059-35