Kultura w trudnych czasach – polsko-niemieckie spotkanie autorów

5.12.2019 r. w Fundacji Genshagen miało miejsce spotkanie polskich i niemieckich autorów i autorek, którzy dyskutowali o aktualnych zagadnieniach kulturalnych, społecznych i politycznych.

Foto: © Stiftung Genshagen | Anna Rozkosny

godzina

5 grudnia 2019

Aktualne tematy takie jak migracja, zmiany demograficzne, nasilenie tendencji nacjonalistycznych, rola społeczeństwa obywatelskiego oraz stosunki między Unią Europejską a państwami narodowymi określają aktualne dyskursy w Europie i poddawane są intensywnej dyskusji. Jednocześnie w każdym kraju podejmuje się odrębnie specyficzne debaty oddziałujące na społeczeństwo, politykę i kulturę danego kraju. Jaki wkład w te debaty mają autorzy, pisarze, publicyści? Jak reagują na aktualne wydarzenia? Jak komentują i analizują długotrwałe procesy polityczne i społeczne? Jak podchodzą do ponadczasowych tematów? Co zajmuje piszących intelektualistów w Niemczech, a co w Polsce? Jakie są elementy wspólne, jakie są różnice i z czego one wynikają? Czy Polacy i Niemcy mają wystarczającą wiedzę o sobie nawzajem? Te zagadnienia poruszali podczas spotkania w Fundacji Genshagen polscy i niemiecy przedstawiciele „słowa pisanego”. Jens Bisky, felietonista gazety codziennej Süddeutsche Zeitung prowadził dyskusję, która umożliwiła biorącym w niej udział autorkom i autorom aktywną, intelektualną wymianę i wspólnę refleksję na aktualne tematy.

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49