Polityczna i społeczna polaryzacja w Europie

Przy wsparciu Fundacji ZEIT, Fundacja Genshagen organizuje cykl imprez poświęconych objawom, przyczynom i skutkom polaryzacji politycznej i społecznej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Francji i Polski. Pierwsze wydarzenie z tej serii odbędzie się 28 stycznia 2019 roku w Nantes (Francja) we współpracy z siecią Alliance Europe.

Foto: © Universität Nantes

godzina

28 stycznia 2019

Przy wsparciu Fundacji ZEIT, Fundacja Genshagen organizuje cykl imprez poświęconych objawom, przyczynom i skutkom polaryzacji politycznej i społecznej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Francji i Polski. Pierwsze wydarzenie z tej serii odbędzie się 28 stycznia 2019 roku w Nantes (Francja) we współpracy z siecią Alliance Europe.

W ostatnich latach w większości państw członkowskich UE obserwuje się rosnącą polaryzację polityczną. W procesie tym konfrontowane są ze sobą wizje modeli społecznych, które są ze sobą częściowo niekompatybilne lub też zupełnie nie do pogodzenia. Polaryzacja polityczna w Europie jest też ściśle związana z rosnącą polaryzacją społeczną i kulturową.

W ramach wydarzenia zostaną przeanalizowane tematy i główne linie polaryzacyjnych podziałów w Niemczech, Francji i Polsce. Zwrócimy też uwagę na różnice w poszczególnych debatach i możliwości identyfikacji podobieństw. Podkreślony zostanie także europejski wymiar debat krajowych, często debat bardzo emocjonalnych.

Partnerzy: Alliance Europa, Fundacji Zeit 

osoba do kontaktu

Pauline Zapke

Telefon

+49-3378-8059-96