Frank Gaudlitz – Czekając na Europę. Spotkania nad Dunajem.

Pomiędzy 2003 i 2005 rokiem fotograf Frank Gaudlitz podróżował wzdłuż Dunaju przez dziesięć różnych krajów, w których obserwował jak wygląda "nowa Europa". Na Ukrainie, w Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, na Węgrzech, w Słowacji, Austrii i Niemczech portretował ludzi, przede wszystkim na obszarach wiejskich i pytał o ich warunki życia i oczekiwania. Wyniki tej podróży i spotkań wywierają dziś w dalszym ciągu wrażenie i pobudzają do rozmyślań o Europie: Co stało się z nadziejami i marzeniami sprzed lat? Na co jeszcze dzis czekamy?

Frank Gaudlitz studiował fotografię u Arno Fischera w Wyższej Szkole Grafiki i Ilustracji (Hochschule für Grafik und Buchkunst) w Lipsku. Po projekcie fotograficznym o wycofaniu wojsk radzieckich z Niemiec (Rosjanie odchodzą/ Die Russen gehen, w wydawnictwie Basisdruck Verlag) jego obszarem zainteresowań pozostawała Rosja i kraje Europy Środkowowschodniej. Następnie pojawiły się projekty w Ameryce Południowej (m.in. Słoneczna ulica/ Sonnenstraße - La Ruta del Sol und Cruz del Sur sowie A MAZO - Die Amazonen des Amazonas, w wydawnictwie Hatje Cantz Verlag). Jego aktualny projekt nosi tytuł Pomiędzy czasem - Rosja 1988-2018/ Zwischen den Zeiten - Russland 1988-2018. Wstawa otwarta zostanie w styczniu 2019 roku w Chociebożu/Cottbus. Za swoje prace fotograficzne Frank Gaudlitz otrzymywał liczne stypendia i nagrody. Jego dzieła znajdują się w zbiorach różnych instytucji, m.in. Werkbundarchiv Berlin, w Galerii Berlińskiej a także w Niemieckim Muzeum Historycznym (Deutsches Historisches Museum) w Berlinie. Artysta mieszka w Poczdamie.

  • Drahoslava Helmesová, 43 lata, Ruban / Slowacja 2004, Frank Gaudlitz

  • Mirsana Barsic, 24 lata, Dalj / Chorwacja 2004, Frank Gaudlitz

  • Bogdán Zoltán, 19 lata, Báta / Wegry 2004, Frank Gaudlitz

  • Pyotr Metodiev Asenov, 7 lata / Valentin Georgiev Yakov, 5 lata, Archar / Bulgaria 2003, Frank Gaudlitz