Wystawa „Nagroda im. Karla Dedeciusa”

W dniach od 6 marca do 9 kwietnia 2018 r. w Pałacu Genshagen można obejrzeć wystawę Karla Dedeciusa, która prezentuje polskich i niemieckich tłumaczy literatury - laureatów nagrody im. Karla Dedeciusa - oraz przedstawia sylwetkę Karla Dedeciusa.

Nagroda im. Karla Dedeciusa przyznawana jest co dwa lata polskim tłumaczom literatury niemieckojęzycznej i niemieckim tłumaczom literatury polskiej przez Fundację im. Roberta Boscha i Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (Deutsches Polen-Institut). Wyboru laureatów dokonuje niemiecko-polskie jury. Nagroda stanowi wyraz uznania dla tłumaczy i wsparcia dla budowania językowych mostów między Niemcami a Polakami. Nagroda została nazwana imieniem Karla Dedeciusa, nestora tłumaczy literatury polskiej i zasłużonego pośrednika między Niemcami a Polską.

Partnerzy: Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (Deutsches Polen Institut)
Instytucja finansująca: Fundacja im. Roberta Boscha