Grupa Daniel-Vernet

Dokument przedstawiający stanowisko nr 8