Europe: United in_equality?

Contributions from the project #EUmeetsEurope – A Transdisciplinary Approach to European Integration
Contributions from the project #EUmeetsEurope – A Transdisciplinary Approach to European Integration

Europe: United in_equality?

Pojęcia Europa i UE często używane są jako synonimy. Świadczy to o intencjach i ambicjach UE, aby być paneuropejskim projektem integracyjnym. W praktyce jednak na projekt zjednoczenia europejskiego – w sensie wspólnego rozwoju pod względem politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym – wciąż ma wpływ często rozbieżna rzeczywistość polityczna w poszczególynch krajach. Można to zaobserwować na przykładzie rozwoju demokracji i praw człowieka, dobrobytu gospodarczego, ochrony klimatu i środowiska, a także pokoju i bezpieczeństwa.

Interaktywna publikacja „Europe: United in_equality?” jest zbiorem prac wykonanych w ramach transdyscyplinarnego projektu #EUmeetsEurope. Dwunastu naukowców, aktywistów, pisarzy i artystów z różnych części Europy zostało zaproszonych do zbadania (nie)równości w Europie i odniesienia się do poczynionych obserwacji za pomocą własnych środków wyrazu. Powstały różnorodne prace – od tekstów naukowych, dziennikarskich i literackich po obrazy, ilustracje, prace audiowizualne i artystyczne – łączące rozmaitą wiedzę i skojarzenia na temat Europy.