Genshagener Noten 1/2012

Pierwsze wydanie „Genshagener Noten" poświęcone jest sympozjum „Sztuka przekazu-przekaz sztuki” oraz nagrodzie Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w dziedzinie Edukacji Kulturalnej 2012 i ma formę reportażu. Kolejne publikacje z serii „Gensahagener Noten” prezentować będą stanowiska na wybrane tematy lub poszczególne projekty.

Zaangażowanie w zagadnienia społeczne i polityczne dotyczące Europy ma długą tradycję w Genshagen. "Genius loci" odgrywa ważną rolę jako bodziec do wyjątkowego, swobodnego charakteru prowadzenia rozmów i dyskusji, które pomagają rozwijać i kontynuować skuteczne koncepcje. Miejsce, które otwarte jest na nowe formy ekspresji i przyjmuje je bezstronnie, sprzyja szczególnie planowaniu kolejnych inicjatyw i strategii działania. Pałac wraz z parkiem należące do Fundacji Genshagen zapewniają niezwykłą przestrzeń, która wspiera refleksję na temat potencjału kultury i sztuki oraz kulturalnych i politycznych zależności w Europie.

11 września 2012 roku w Fundacji Genshagen po raz czwarty odbyło się sympozjum, podczas którego rokrocznie zapraszane są do dialogu instytucje i osoby zaangażowane w edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury i sztuki. Celem tego cyklu sympozjów jest pogłębianie wymiany pomiędzy artystami i osobami zajmującymi się upowszechnianiem kultury i sztuki w instytucjach kulturalnych i artystycznych z partnerami z administracji, szkół, instytucji działających na rzecz młodzieży, świata polityki i gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia jest wręczenie przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM), Bernda Neumanna nagrody w dziedzinie Edukacji Kulturalnej. Uroczystość wręczenia nagrody odbywa się tradycyjnie na zakończenie sympozjum w godzinach wieczornych.