Genshagener Noten 4/2014

Czwarte wydanie „Genshagener Noten” poświęcone zostało międzynarodowemu spotkaniu „Sztuka na ratunek: Romowie w Europie – Akademia pod drzewami”, które odbyło się w dniach od 11 do 13 września 2014 r. w Pałacu i Parku Genshagen.  „Akademia pod drzewami” została zorganizowana przez Fundację Genshagen we współpracy z Fundacją Hildegard Lagrenne ds. edukacji, inkluzji i uczestnictwa Sinti i Romów w Niemczech.

Co dwa lata Fundacja Genshagen organizuje „Akademię pod drzewami”. Te cykliczne spotkania skupiają się wokół tematów postrzeganych jako szczególne wyzwania naszych czasów. Fundacja Genshagen stawia je w nowym świetle i pyta, jaką rolę odgywają w  tej kwestii sztuka i kultura i jak mogą się one przyczynić do poszukiwania nowych rozwiązywań dla istniejących problemów.

„Akademia pod Drzewami” poświęcona była w 2014 r. mniejszości romskiej. Obejmująca 12 milionów osób mniejszość Romów jest najliczniejszą w Europie. Znacząca ich liczba jest skrajnie marginalizowana a antycyganizm jest w wielu krajach na porządku dziennym. Od stuleci Romowie są bohaterami sztuki „Nie-Romów“. I chociaż z pewnością dzięki sztuce przenoszone były również pozytywne skojarzenia, to jednak w większości przypadków na pierwszy plan wysuwały się negatywne stereotypy i uprzedzenia. Czy Romowie w dalszym ciągu przedstawiani są jako obcy czy wciąż w sztuce odbija się rzeczywistość dyskriminowanej mniejszości? Podczas Akademii skupiano się na pytaniu, jaką rolę ogrywa sztuka i kultura w inkluzji, a względnie w dyskriminacji Romów i czy może się ona przyczyniać się do usuwania stereotypów. Podążając tym tropem organizatorzy zaprosili przedstawicieli artystyczno-kulturalnych pojektów z różnych europejskich miast, którzy prezentowali swoje koncepcje w ramach dyksusji pod drzewami w Parku Genshagen.

Przedłożona Państwu dokumentacja prezentuje nie tylko projekty, lecz również przedstawia wykłady wprowadzające i dyskusje, które nadają prezentowanym projektom ramy historyczne, socjologiczne i polityczne.