Genshagener Papiere N° 9

Nowe uzasadnienie projektu europejskiego

kwiecień 2012
Autor: Jean-Paul Tran Thiet
Wydawcy: Fundacja Genshagen i Instytut Montaigne

Europa przechodzi kryzys tożsamości. W obliczu aktualnego zarządzania kryzysowego bledną podstawowe idee jedności europejskiej, osoby decydujące na płaszczyźnie politycznej pozwalają prowadzić się narodowym egoizmom zamiast dostarczać jasne wskazówki, co powoduje, że obywatele z coraz mniejszym zrozumieniem podchodzą do integracji europejskiej. Jednak Europa nadal jest w stanie odwrócić tendencję spadkową. Do tego niezbędne jest, by wykorzystała kryzy jako szansę na nowe zdefiniowanie się jako europejski projekt przyszłości oraz by sformułowane zostały ponownie jej priorytety. Jasne jest, że żadne państwo członkowskie UE nie jest w stanie wyjść z kryzysu podążając samotnie własną drogą.

Poprzez zgodę na pakt fiskalny Europa zrobiła ważny krok. Do powrotu na ścieżkę wzrostu niezbędne jest umocnienie rynku wewnętrznego, zwiększenie konkurencyjności oraz koordynacji na szczeblu narodowym pomiędzy polityką finansową a gospodarczą. Francja powinna podzielić swoje miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ z Niemcami, aby wzmocnić głos Europy w świecie. Należy też wzmocnić demokratyczną legitymację Europy tworząc na potrzeby wyborów europejskich transgraniczne okręgi wyborcze i poprawiając sposób prezentowania polityki europejskiej. Poza tym Europa różnych prędkości otwiera szanse na przełamanie blokad instytucjonalnych i na nadanie integracji europejskiej dynamiki. Tekst opublikowany został przez Instytut Montaigne w języku francuskim w marcu 2012 roku pod tytułem "Refonder le projet européen".