Genshagener Papier N°26

“Acting European? The European Union and the Weimar Triangle in the Coronavirus Crisis”

listopad 2020 r.

Niniejsza edycja stanowi zbiór dziesięciu krótkich artykułów, które zostały opublikowane online w okresie od kwietnia do września 2020 r. w ramach zainicjowanej przez Fundację Genshagen serii pod tytułem „Acting European? The European Union and the Weimar Triangle in the Coronavirus Crisis”. Celem cyklu było przedstawienie reakcji politycznych i możliwych sposobów radzenia sobie z długofalowymi skutkami pandemii spowodowanej koronawirusem, zarówno w krajach Trójkąta Weimarskiego, jak i na szczeblu UE. Pierwsza część serii poświęcona była polityce krajowej w Polsce, w Niemczech i we Francji, dwu- i trójstronnej współpracy między tymi trzema państwami oraz ich wizjom europejskiej odpowiedzi na kryzys. W drugiej części skupiono się na szczeblu UE i w szczególny sposób zaakcentowano kwestię możliwego wpływu kryzysu spowodowanego koronawirusem na istotne zasady współpracy wewnątrz Unii i poza jej granicami.

Niniejszy tom zawiera artykuły autorstwa zarówno pracowników obszaru Fundacji Dialog Europejski- o Europie politycznie, jak i zewnętrznych ekspertów w dziedzinie integracji UE.