„Prawo do edukacji kulturalnej – francusko-niemieckie opracowanie“

Wolfgang Schneider, Jean-Pierre Saez, Marie-Christine Bordeaux, Christel Hartmann-Fritsch (wyd.)

Na przykładzie Niemiec i Francji badacze i podmioty działające na polu edukacji kulturalnej pokazują w tej dwujęzycznej, ponadnarodowej publikacji, jaką wartość i jakie znaczenie ma edukacja kulturalna w kontekście współpracy ponadgranicznej. Przedstawiają aktualne dyskursy, informują o udanych modelach i projektach, o przeszkodach i wyzwaniach. Das Recht auf Kulturelle Bildung - Ein deutsch-französisches Plädoyer
Pour un droit à l'Éducation artistique et culturelle - Plaidoyer franco-allemand
Wolfgang Schneider, Jean-Pierre Saez, Marie-Christine Bordeaux, Christel Hartmann-Fritsch (Hrsg.)

B&S SIEBENHAAR VERLAG, 2014, 432 Seiten, 29,80 Euro, ISBN 978-3-943132-22-9