The European Political Community No.04

Weathering the geopolitical storm – what future for the EPC?

The European Political Community Nr.04

The European Political Community – a wildcard for a transition period

Po początkowych wątpliwościach wobec zaskakującej inicjatywy prezydenta Emmanuela Macrona większość przywódców europejskich wyraziło swoje poparcie dla Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Było tak również w przypadku Austrii, która – kiedy okazało się, że Wspólnota nie jest pomyślana jako alternatywa dla procesu rozszerzenia UE – zareagowała w końcu pozytywnie. Z uwagi na dużą liczbę uczestników i możliwości bilateralnej dyplomacji pierwsze spotkanie w Pradze zakończyło się sukcesem, który jednak niełatwo powtórzyć w półrocznych odstępach. Trudno jest przewidzieć, jaką rolę Wspólnota ma odgrywać po zakończeniu wojny w Ukrainie. Luźny format ma pewne zalety, ale jeśli sukcesy mierzyć konkretnymi wynikami, to konieczna jest wyraźniej skoncentrowana agenda, a także minimum infrastruktury instytucjonalnej.