Wreszcie razem dla Europy? Francja i Niemcy po wyborach nr 5

Współpraca francusko-niemiecka w zmienionej Europie: potrzeba nowego początku.

Od wyborów w 2021 r. i 2022 r. współpraca francusko-niemiecka wielokrotnie wystawiana była na próbę. Jednakże nawet teraz, w czasie wielkich przemian, można wskazać trzy obszary polityki jako potencjalne części składowe francusko-niemieckiej koncepcji, dotyczącej przyszłości Europy: kwestia rozszerzenia UE, reforma i pogłębienie integracji europejskiej, jak też wzmocnienie roli UE jako podmiotu geopolitycznego. Aby osiągnąć postępy w tych obszarach, Berlin i Paryż muszą dążyć do odzyskania utraconego zaufania europejskich partnerów.

Wreszcie razem dla Europy? Francja i Niemcy po wyborach nr 5

Współpraca francusko-niemiecka w zmienionej Europie: potrzeba nowego początku.