Sprawozdanie z konferencji

„Wczesnodziecięca edukacja kulturalna i partycypacja: Quelle place aux enfants? Gdzie jest miejsce dla dzieci?”

Wzmocnienie europejskiej wymiany w zakresie wczesnej edukacji kulturalnej przez dialog, budowanie sieci kontaktów, transfer doświadczeń i wiedzy oraz wspieranie partnerstw transgranicznych były celami francusko-niemieckiego sympozjum, które odbyło się 2-3 marca w Pałacu Genshagen z udziałem około 50 ekspertów ze dziedzin sztuki, kultury, pedagogiki, badań naukowych i administracji.

Dokumentacja podsumowuje przebieg konferencji i przedstawia najważniejsze wnioski. Fragmenty wideo z niektórych punktów programu opatrzone są linkiem. W różnych formatach tego wydarzenia przedstawiono i omówiono udane formy partycypacji dzieci we wczesnej edukacji kulturalnej – jednocześnie podkreślono znaczenie udziału dzieci bardzo małych. Tego rodzaju wieloaspektowa, europejska wymiana poglądów na rzecz najmłodszych obywateli jest teraz szczególnie ważna, ponieważ prawa i potrzeby dzieci podczas pandemii koronawirusa były w dużej mierze pomijane, a nierówności w zakresie edukacji pogłębiły się w całej Europie. Tymczasem wszystkie dzieci mają takie samo prawo dostępu do kultury, co wynika z Konwencji ONZ o prawach dziecka. Edukacja kulturalna i sztuka otwierają dzieciom możliwości, a najmłodszym mogą służyć jako wstępne ćwiczenia z demokracji, jeśli uczestnictwo i prawa dziecka będą traktowane poważnie – co w raporcie wyraźnie się podkreśla.

Konferencja była nawiązaniem do serii wydarzeń online, które odbyły się w 2021 r. z inicjatywy Fundacji Genshagen, Sieci Wczesnodziecięca Edukacja Kulturalna  i Francuskiego Ministerstwa Kultury. Uczestniczyli w niej eksperci i specjaliści głównie z Francji i Niemiec, a także ze Szwajcarii i Austrii.

Partnerzy: Sieć Wczesnodziecięca Edukacja Kulturalna, Francuskie Ministerstwo Kultury

Sponsorzy: Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży (DFJW), Fundacja Alfreda Toepfera F.V.S., Fundacja Roberta Boscha

Sprawozdanie z konferencji

„Wczesnodziecięca edukacja kulturalna i partycypacja: Quelle place aux enfants? Gdzie jest miejsce dla dzieci?”