Genshagener Noten 10/2018

W dniu 25 maja 2018 r. w ramach europejskiego cyklu "Akademia pod Drzewami" Fundacja Genshagen we współpracy ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza i Dialogues en humanité podjęła temat "Europa granic". Fundacja Genshagen i jej partnerzy zainicjowali europejską wymianę poglądów na temat tego, w jaki sposób sztuka i kultura mogą przyczynić się do urzeczywistnienia w przyszłości marzenia o otwartej Europie. Genshagener Note nr 10 dokumentuje to wydarzenie.

"Twierdza Europa": Od kilku lat termin ten jest często używany do określenia tak zwanej polityki izolacji UE, w wyniku której między innymi ponownie wprowadzono tymczasowe kontrole na niektórych granicach wewnętrznych Europy, a nawet wybudowano nowe ogrodzenia graniczne. W ostatnich latach ruchy migracyjne masowo wpłynęły na dyskusje o status quo układów z Schengen i wywołały debaty o tym, jak otwartą Europa chce widzieć siebie w świecie. Te wydarzenia wyraźnie pokazały, jak krucha jest sieć Wspólnoty Europejskiej, jak trudna jest współpraca i jak niewiele wiemy o sobie nawzajem. Ostatnie lata pokazały również, że w społeczeństwach europejskich coraz częściej pojawiają się podziały między wyobrażeniem o społeczeństwie otwartym i zamkniętym.

Artyści, twórcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z Niemiec, Francji, Polski, Włoch, Szwecji, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Izraela mogli w 2018 r. podczas Akademii pod Drzewami dyskutować o tym, czy i jak można za pomocą sztuki pokonać różnorakie granice. Genshagener Note nr 10 przedstawia kilka projektów artystycznych, które w różnych krajach europejskich tematyzują kwestię widocznych i niewidzialnych granic, oferują nowe spojrzenie z perspektywy artystycznej i zadają pytania, w jaki sposób można te granice przezwyciężyć za pomocą sztuki. Dokumentacja obejmuje również fotografie z wystawy "Borderline, Frontiers of Peace" autorstwa fotografa Valerio Vincenzo, którą można było oglądać w Pałacu Genshagen w czasie trwania Akademii.