Seminarium eksperckie Trójkąta Weimarskiego

Podczas seminarium eksperckie Trójkąta Weimarskiego na temat przyszłości Unii Europejskiej dyskutowane będą polskie, niemieckie i francuskie punkty widzenia w kwestiach dotyczących instytucjonalnego oraz politycznego rozwoju Unii Europejskiej, reformy strefy Euro oraz wypracowania strategicznej autonomii UE w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Foto: Pixabay

 

godzina

17 maja 2017

Po wygranych wyborach przez Emanuala Macron we Francji, po rekonstrukcji rządu w Polsce na czele z premierem Morawieckim oraz po wznowieniu rządów dużej/ wielkiej?  koalicji w Niemczech i jednoznacznym opowiedzeniu się za Trójkątem Weimarskim w umowie koalicyjnej zaistniała konkretna szansa odnowienia idei Trójkąta Weimarskiego. Podłożem tego musi być intensywny dialog między Warszawą, Berlinem i Paryżem na temat interesów, moźliwych celów oraz priorytetów odnośnie kluczowych wyzwań oraz koniecznych reform UE. Seminarium eksperckie Trójkąta Weimarskiego miał miejsce 17 maja 2018 r. w Ambasadzie RP w Paryżu.

Format seminarium dla zamkniętego grona ekspertów umoźliwiaL intensywny, otwarty i oparty na wzajemnym zaufaniu dialog między ekspertami i dyplomatami trzech krajów. Debaty prowadzone byli w następujących obszarach tematycznych: instytucjonalny i polityczny rozwój UE, reforma strefy Euro oraz wypracowanie strategicznej autonomii UE w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.Rozmowy wsród około 40 ekspertów i przedstawicielów administracji państwowej z Polski, Francji i Niemiec pokazali między innymi istotną rolę, jaką powinien odgrywać format Trójkąta Weimarskiego w dyskusjach na temat przyszłości Europy i sytuacji w europejskim sąsiedztwie.

Partnerzy: European Council on Foreign Affairs (ECFR Paris), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

osoba do kontaktu

Stephen Bastos

Telefon

+49-3378-8059-50