Czy książki wbogacają? Wczesna edukacja kulturalna dzieci i szanse zapobiegania ubóstwu. Wymiana niemiecko-francuska.

W ramach serii dyskusji online prowadzonych wspólnie z Siecią na rzecz Wczesnej Edukacji Kulturalnej Dzieci i Francuskim Ministerstwem Kultury zaprezentowano programy i inicjatywy propagujące wczesne uwrażliwianie na czytanie i poznawanie książek, jako sposób na przezwyciężanie nierówności społecznych i zapobieganie ubóstwu. W duskusji brało udział około 100 specjalistów.

Foto © Luisa Leppin

godzina

22 lutego 2022

W ramach serii dyskusji online prowadzonych wspólnie z Siecią na rzecz Wczesnej Edukacji Kulturalnej Dzieci i Francuskim Ministerstwem Kultury zaprezentowano programy i inicjatywy propagujące wczesne uwrażliwianie na czytanie i poznawanie książek, jako sposób na przezwyciężanie nierówności społecznych i zapobieganie ubóstwu.

Z około 100 specjalistami dyskutowali:

Prof. Vanessa Reinwand-Weiss, Uniwersytet w Hildesheim, Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej w Wolfenbüttel

Aurélie Lesous, Francuskie Ministerstwo Kultury

Kathrin Hartmann, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Niemieckich

Sylvie Vassallo, Targi Książki Młodzieżowej Salon du livre et de la presse jeunesse Seine-Saint-Denis

Sabine Bonewitz, Fundacja Czytelnictwa

Skupiono się na dwóch programach: „Des livres à soi“, dzięki któremu zainicjowano szkolenia dla rodziców w całej Francji we współpracy z instytucjami kulturalnymi i społecznymi, oraz „Lesestart“, w ramach którego przekazywane są dzieciom książki przeznaczone do czytania w pierwszych trzech latach życia. Realizatorzy programu współpracują w całym kraju m.in. z sektorem zdrowia i bibliotekami. Najważniejszym i wciąż aktualnym pytaniem jest, w jaki sposób dotrzeć do wszystkich dzieci: Ani edukacja kulturalna, ani instytucje kulturalne nie są w stanie sprostać kompleksowemu wyzwaniu społecznemu, jakim jest walka z ubóstwem. Dyskutujący specjaliści byli jednomyślni: Książki wzbogacają na wielu poziomach.

Partnerzy: Sieć na rzecz Wczesnej Edukacji Kulturalnej Dzieci, Francuskie Ministerstwo Kultury

Instytucje finansujące: Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży

osoba do kontaktu

Julia Effinger

Telefon

+49-3378-8059-13