Rewitalizacja kultury i jej zrównoważony rozwój

Z oazji 30. rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego i w ramach niemiecko-portugalsko-słoweńskiej trio prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2020/2021) Fundacja Gensahgen zorganizowała cykl dyskusji na temat rewitalizacji kultury w czasach pandemii. W trzeciej dyskusji goście z Niemiec, Portugalii, Słowenii i Polski podjęli temat „Jak europejskie miasta integrują kulturę i zrównoważony rozwój”.

godzina

18. października 2021

Podczas trzeciej rozmowy prowadzonej w ramach cyklu dyskusji europejskich Liliana Coutinho, Culturgest Fundação Caixa Geral de Depósitos, Lizbona, Annekatrin Gehre-Horváth, Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju, Lokalna Agenda 21, Augsburg, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Centrum Sztuki WRO, Wrocław i Maja Simoneti, Institute for Spatial Policies, Lublana dyskutowały o tym, jak europejskie miasta i ich instytucje kultury promują zrównoważony rozwój.

A. Gehre-Horváth opisała współpracę miasta Augsburg z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami, organizacjami i instytucjami kulturalnymi. W Augsburgu kultura włączona została do miejskiego programu jako czwarty wymiar zrównoważonego rozwoju, obok ekologii, ekonomii i kwestii społecznych. „Miasto to my wszyscy“ – powiedziała A. Gehre-Horváth.

A. Kubicka-Dzieduszycka za przykład dobrej współpracy pomiędzy miastem a Centrum Sztuki WRO podała projekt „Cyanometer“. M. Simoneti zaakcentowała społeczny wymiar współpracy i uwypukliła znaczenie „znalezienia wspólnego języka między różnymi grupami społecznymi“.

L. Coutinho zwróciła uwagę, że sztuka może pomóc w ukazaniu perspektywy natury i uwrażliwić ludzi na zmiany klimatu. Wszystkie uczestniczki panelu podkreślały, że współpraca wielu odpowiedzialnych podmiotów, dialog ze społeczeństwem obywatelskim i polityką mogą przyczyniać się do inicjowania i przeprowadzania niezbędnych zmian.

Instytucje finansujące: Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)

osoba do kontaktu

Julia Effinger

Telefon

+49-3378-8059-13

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49