Rewitalizacja kultury i jej zrównoważony rozwój

Z oazji 30. rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego i w ramach niemiecko-portugalsko-słoweńskiej trio prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (2020/2021) Fundacja Gensahgen zorganizowała cykl dyskusji poświęconych rewitalizacji kultury w czasach pandemii. Na temat: „Festiwale między kruchością a odpornością. Przyszłość doświadczeń wspólnoty kulturowej i kultura na żywo” rozmawiali dyrektorzy trzech festiwali z Niemiec, Francji i Polski.

godzina

12 października 2021

Podczas drugiej rozmowy prowadzonej w ramach cyklu dyskusji europejskich Maria-Carmela Mini, dyrektorka Latitudes Contemporaines (Lille), Yvonne Büdenhölzer, dyrektorka Berliner Theatertreffen i Jerzy Kornowicz, dyrektor Warszawskiej Jesieni, dyskutowali o tym, jak festiwale w czasie pandemii radziły sobie z „balansowaniem na linie“ pomiędzy kruchością i odpornością, a jednocześnie starały się dać publiczności doświadczenie wspólnoty.

Choć wszystkie trzy festiwale zostały dotknięte pandemią, uwolnione zostały również nowe pokłady możliwości. Y. Büdenhölzer i J. Kornowicz mówili na przykład o intensywnej fazie cyfryzacji, dzięki której udało się rozszerzyć uczestnictwo i przełamać bariery. Opracowywano nowe koncepcje i szukano artystycznych odpowiedzi na pokonywanie przeszkód i ograniczeń.

M.-C. Mini podkreśliła: „Festiwale to wspólnota i spotkanie. Cyfrowo nie da się tego osiągnąć.“ Festiwal Latitudes Contemporaines, na przykład, zainwestował podczas pandemii w artystyczną pracę badawczą dotyczącą „refleksji i stawiania pytań“. Również Y. Büdenhölzer skonkludowała, że ta „przerwa“ konieczna jest dla zrównoważonego rozwoju sektora. Ostatecznie zaobserwowano, że kluczowe znaczenie dla utrzymania festiwali w dobrej kondycji ma współpraca. „Rozwinął się nowy duch współpracy. Niezbędne jest nawiązywanie kontaktów i sieciowanie“ – podkreślił J. Kornowicz.

Instytucje finansujące: Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49