Trójkąt Weimarski: szansa na budowanie zaufania i więzi w Europie

Fundacja Genshagen liczy sobie prawie tyle lat co Trójkąt Weimarski - i nie jest to przypadek: wraz z końcem zimnej wojny otworzyły się granice w Europie, Wschód i Zachód zbliżyły się do siebie i wzrosła potrzeba porozumienia, stworzenia pełniejszej wspólnoty i spójności politycznej.
13 cze 2018
  • Foto: © Stiftung Genshagen | Charlotte Müller

Fundacja Genshagen liczy sobie prawie tyle lat co Trójkąt Weimarski - i nie jest to przypadek: wraz z końcem zimnej wojny otworzyły się granice w Europie, Wschód i Zachód zbliżyły się do siebie i wzrosła potrzeba porozumienia, stworzenia pełniejszej wspólnoty i spójności politycznej. "Trójkąt Weimarski" miał w tym kontekście "budować mosty". Miał ułatwić Polsce zbliżenie do Unii Europejskiej, a Francji odebrać jednocześnie obawę przed Niemcami zwróconymi jedynie ku Wschodowi. Wraz z przystąpieniem Polski do UE (2004) i do NATO (1999) Trójkąt spełnił swój zasadniczy cel, jednak nie został rozwiązany. Konstruktywny dialog między trzema krajami akurat dzisiaj jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej - a jednocześnie nie jest oczywistością. Mimo że w ramach Trójkąta Weimarskiego w przeszłości rzadko kiedy udało się skutecznie wypracować trilateralne impulsy w Unii Europejskiej, to stanowi on jednak szansę na budowanie zaufania i więzi w Europie, zarówno między działaczami politycznymi, jak i między społeczeństwami. Dla Fundacji Genshagen nadal wiodące znaczenie ma wykorzystanie tej szansy i stworzenie przestrzeni do wymiany i współpracy. Trójkąt Weimarski urzeczywistnia się w Genshagen - czy to w formie odbywającej się corocznie <link http: www.stiftung-genshagen.de pl dialog-europejski-o-europie-politycznie program-2018 informacje-o-projekcie external-link-new-window zewnętrzny odsyłacz w nowym>Szkoły Letniej (z udziałem polskich, niemieckich i francuskich studentów), czy warsztatów <link http: www.stiftung-genshagen.de pl dialog-europejski-o-europie-politycznie program-2018 informacje-o-projekcie external-link-new-window zewnętrzny odsyłacz w nowym>Weimar Young Perspectives (gromadzących adeptów różnych zawodów ze świata polityki, administracji i nauki z trzech krajów w ramach wspólnej refleksji w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa), czy w formie różnych publicznych spotkań dyskusyjnych poświęconych tematom przyszłości Europy (z udziałem gości z trzech krajów).

 

<link record:tt_news:275 internal-link>Dr Martin Koopmann