Dzień Otwartych Zabytków

11 września 2022 r. Fundacja Genshagen ponownie uczestniczyła w wydarzeniu Dzień Otwartych Zabytków. Owiedzający brali udział w oprowadzaniach po pałacu i parku oraz programie dla rodzin i dzieci.

godzina

2 września 2022

11 września 2022 r. Fundacja Genshagen ponownie uczestniczyła w obchodach Dnia Otwartych Zabytków. Tegoroczne motto brzmiało „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ / „ŚladKultury. Zadanie dla ochrony zabytków”. Owiedzający mogli wziąć udział w oprowadzaniach po pałacu i parku oraz w programie dla rodzin i dzieci. Otwarcie pałacu umożliwło również zainteresowanym gościom wgląd w działania podejmowane przez Fundację oraz realizowane tu projekty.

Dzień Otwartych Zabytków, koordynowany przez Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków, stanowi niemiecki wkład w European Heritage Days – ideę byłego francuskiego ministra kultury Jacka Langa i odbywa się co roku w drugą niedzielę września. Celem imprezy jest nieodpłatne udostępnianie zainteresowanej publiczności zabytków lub innych miejsc o znaczeniu historycznym oraz uwrażliwianie społeczeństwa na znaczenie dziedzictwa kulturowego i wzbudzanie zainteresowania problematyką ochrony zabytków.

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49