Wczesnodziecięca edukacja kulturalna w Niemczech i we Francji. Wymiana ekspertów

Niemiecko-francuska wymiana ekspertów zaangażowanych w Edukację Kulturalną dzieci w wieku przedszkolnym.

Foto © Sophie Marinopoulos

 

godzina

16 marca 2021

Fundacja Genshagen jest członkiem powstałej w 2020 r. sieci instytucji kooperujących na rzecz wczesnej edukacji kulturalnej dzieci. „Edukacja kulturalna wspiera i wzbogaca rozwój, dlatego powinna stać się częścią życia codziennego każdego dziecka” – to zasadniczy postulat twórców tej idei. Podczas spotkania ekspertów, w którym wezmą udział specjaliści z Francji, odbędzie się dyskusja na temat znaczenia wczesnej edukacji kulturalnej, przedstawione zostaną metody umożliwiające osiągnięcie pozytywnych efektów w tym zakresie oraz zaprezentowane możliwe strategie postępowania.

Wczesna edukacja kulturalna dzieci powinna zająć więcej miejsca w działaniach instytucjonalnych, zyskać większe wsparcie finansowe, ponieważ „promuje partycypację, inkluzję, zrównoważony rozwój, rezyliencję, różnorodność i demokrację. Przyczynia się do bardziej sprawiedliwego kształcenia i otwiera przed dziećmi perspektywy na przyszłość.” Fundacja Genshagen jest członkiem powstałej w 2020 r. sieci instytucji kooperujących na rzecz wczesnej edukacji kulturalnej dzieci. „Edukacja kulturalna wspiera i wzbogaca rozwój, dlatego powinna stać się częścią życia codziennego każdego dziecka” – to zasadniczy postulat twórców tej idei.

Podczas spotkania ekspertów, w którym wezmą udział specjaliści z Francji, odbędzie się dyskusja na temat znaczenia wczesnej edukacji kulturalnej, przedstawione zostaną metody umożliwiające osiągnięcie pozytywnych efektów w tym zakresie oraz zaprezentowane możliwe strategie postępowania. Wczesna edukacja kulturalna dzieci powinna zająć więcej miejsca w działaniach instytucjonalnych, zyskać większe wsparcie finansowe, ponieważ „promuje partycypację, inkluzję, zrównoważony rozwój, rezyliencję, różnorodność i demokrację. Przyczynia się do bardziej sprawiedliwego kształcenia i otwiera przed dziećmi perspektywy na przyszłość.”

Udział wyłącznie po uzyskaniu zaproszenia.