Weimar Plus Working Group: Integracja Bałkanów Zachodnich z UE w kontekście kryzysu spowodowanego koronawirusem

W ramach serii warsztatów online eksperci z Paryża, Warszawy, Berlina, Wiednia i Brukseli przeanalizują skutki kryzysu spowodowanego koronawirusem dla integracji Bałkanów Zachodnich z UE. Swoje zalecenia dotyczące działań na przyszłość zaprezentują w oficjalnym stanowisku.

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

6 listopada - 4 grudnia 2020

Terminy: 06.11.2020, 17.11.2020, 04.12.2020

Perspektywa przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE liczy sobie już dwadzieścia lat. Po przyjęciu Chorwacji w 2013 r. integracja pozostałych sześciu państw kandydujących z Europy Południowo-Wschodniej z UE przebiega z dużą opieszałością - ich droga do UE naznaczona jest licznymi przeszkodami i blokadami. Szczególnie kryzys spowodowany koronawirusem może mieć negatywny wpływ na stabilność, zmiany polityczne i lokalny rozwój gospodarczy w tym regionie. Państwa Trójkąta Weimarskiego odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu rozwojowi niebezpiecznej dynamiki i w dalszym pogłębianiu istniejących relacji.

W ramach serii warsztatów online Weimar Plus Working Group zaprasza ekspertów z Paryża, Warszawy, Berlina, Wiednia i Brukseli do przeanalizowania zagrożeń i szans w kontekście zbliżenia omawianego regionu do UE wynikających z kryzysu spowodowanego koronawirusem. Wypracowane zalecenia uczestników spotkania w zakresie działań na przyszłość zostaną podsumowane w oficjalnym stanowisku, a następnie podane do wiadomości decydentów politycznych. Uwaga skupiać się będzie przede wszystkim na roli centralnych państw UE i ich możliwości działania na Bałkanach Zachodnich.

Udział wyłącznie po uzyskaniu zaproszenia.

Partner: Austriacko-Francuskie Centrum Zbliżenia w Europie (ÖFZ)

Instytucja finansująca: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

osoba do kontaktu

Theresia Töglhofer

Telefon

+49-3378-8059-17