Francusko-Niemiecka Grupa Refleksyjna

Grupa refleksyjna, składająca się z dwudziestu przedstawicieli niemieckich i francuskich sfer naukowych, dziennikarzy i świata mediów, a także reprezentantów gospodarki i dziedzin pokrewnych, spotyka się na dwóch posiedzeniach w roku, by zająć się tematem związanym z integracją europejską lub debatować nad aktualnie istotnym zagadnieniem europejskim.

godzina

15 lutego - 16 lutego 2018

Od 2014 r. Francusko-Niemiecka Grupa Refleksyjna składająca się z 20 francuskich i niemieckich członków reprezentujących dziedzinę nauki, gospodarki, dziennikarstwa i dziedziny pokrewne obraduje dwa razy do roku, koncentrując się na jednym temacie mającym związek z aktualną debatą europejską. Opierając się na wspólnej analizie sytuacji, Grupa dochodzi do porozumienia w zakresie konkretnych zaleceń dla działań politycznych, perspektyw dalszej pracy i tez, które następnie publikowane są jako wspólne stanowisko. Wyniki prac skierowane są do przedstawicieli świata polityki, dyplomacji, a także do szerszego kręgu odbiorców. Grupa postrzega siebie jako gremium, które wypracowuje impulsy przeznaczone dla proeuropejskiej francusko-niemieckiej opinii publicznej.

Partner: Comité d'études des relations franco-allemandes (Cerfa) des Institut français des relations internationales (Ifri) 

osoba do kontaktu

dr Martin Koopmann

Telefon

+49-3378-8059-31

osoba do kontaktu

Pauline Zapke

Telefon

+49-3378-8059-96