Dialog pomiędzy muzeami sztuki z Polski i z Niemiec

Podróż studyjna niemieckich muzeów sztuki współczesnej do Polski – kontynuacja polsko-niemieckiej wymiany muzealnej

Przedstawiciele niemieckich muzeów sztuki z wizytą w polskich muzeach sztuki współczesnej – Dialog pomiędzy muzeami sztuki z Polski i z Niemiec.

godzina

12 lipca - 16 lipca 2023

miejsce

Pałac Genshagen

Projekt online „Sztuka nowoczesna – Dialog pomiędzy muzeami sztuki z Polski i z Niemiec” zainicjowany przez Fundację Genshagen w 2021r. był kontynuowany w lipcu 2023 r. w ramach podróży studyjnej niemieckich uczestniczek i uczestników tej polsko-niemieckiej wymiany muzealnej do Polski. W dniach 12 – 15 lipca 2023 r. odwiedzili oni Muzeum Sztuki w Łodzi, które powstało w 1930 r. i jest jednym z najstarszych muzeów sztuki współczesnej na świecie, Muzeum Sztuki MOCAK i Muzeum Narodowe w Krakowie, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Zachętę Narodową Galerię Sztuki w Warszawie. Prowadzili intensywne dyskusje z dyrektorkami i dyrektorami oraz kuratorkami kuratorami muzeów, mieli wgląd w magazyny i warsztaty oraz rozmawiali na tematy związane z ich codzienną pracą. Intensywny program dopełniły rozmowy z przedstawicielkami i przedstawicielami miasta Krakowa, Instytutu Adama Mickiewicza oraz potencjalnymi partnerami i instytucjami wspierającymi polsko-niemieckie projekty. 

Niemieccy goście i polscy gospodarze rozmawiali także o konsekwencjach zniszczeń na Ukrainie, możliwościach wsparcia dla ukraińskich muzeów i sposobach postępowania z ocalonymi zbiorami.

Partnerzy: Instytut Polski w Berlinie, Polska Agencja Prasowa

Instytucje finansujące: Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Instytut Polski w Berlinie; Instytut Adama Mickiewicza

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49