6. Spotkanie sieci kontaktów „Edukacja Kulturalna i Integracja”

W oparciu o dyskusje z  poprzednich spotkań w ramach sieci kontaktów, tegoroczny program 6. spotkania sieci „Edukacja Kulturalna i Integracja” skupia się na działaniach praktycznych i realizowany jest z motywem przewodnim „Rozwój różnorodności w instytucjach kultury i sztuki: popyt i podaż”.

  Foto: © Stiftung Genshagen

   

  godzina

  1 marca - 2 marca 2018

  Umożliwiło to otwartą wymianę zdań oraz stworzenie elastycznych grup roboczych z indywidualnymi harmonogramami pracy. Dyskusja koncentrowała się przede wszystkim na pięciu głównych tematach: relacje z "communities", personel/struktury, struktury władzy, instrumenty controllingu, podstawy. Kolejne inspiracje do dyskusji dostarczył profesor dr Paul Mecheril z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Carla von Ossietzky'ego w Oldenburgu, który przedstawił referat inicjujący pod tytułem "Edukacja (kulturalna) w XXI wieku". Artystycznym zwieńczeniem pierwszego dnia było słuchowisko Broken German (produkcja nadawcy radiowo-telewizyjnego SWR na motywach powieści Tomera Gardiego o tym samym tytule) autorstwa Noama Brusilovsky'ego, po którym uczestnicy spotkania mieli możliwość rozmowy z reżyserem.


  Drugi dzień stanowił okazję do uzyskania w ramach giełdy informacyjnej wglądów w różne inicjatywy, programy publiczne, możliwości wsparcia finansowego oraz instrumenty sterowania w polityce kulturalnej w zakresie rozwoju różnorodności w instytucjach kultury i sztuki. Swoją działalność zaprezentowały: nie stała grupa robocza Komisji ds. Kultury przy Konferencji Ministrów Kultury (KMK), Program 360° - Fundusz na rzecz Kultur Nowego Społeczeństwa Miejskiego, sieć kompetencyjna Integracja Kulturalna i Transfer Wiedzy (KIWit), Akademia Przyszłości Nadrenii Północnej-Westfalii oraz inicjatywa lab.Bode, za pośrednictwem której nastąpić ma rozpropagowanie idei sieci w muzeach. Uzupełniająco na zakończenie imprezy podjęto w trzech grupach próbę wypracowania zorientowanych na praktykę strategii dla następujących przestrzeni działań: "Doradztwo dla instytucji kultury i sztuki oraz twórców kultury/animatorów", "Partnerstwa między instytucjami kultury o ugruntowanej pozycji a mniejszymi ośrodkami" oraz "Wspieranie młodych kadr". Dokumentacja szóstego spotkania sieci kontaktów "Edukacja Kulturalna i Integracja" przygotowywana jest obecnie przez Fundację Genshagen.


  Założona w 2012 roku sieć kontaktów "Edukacja Kulturalna i Integracja" jest wpisana do Narodowego Planu Działań na rzecz Integracji. Jej koncepcję opracowała Fundacja Genshagen w porozumieniu z Pełnomocnik ds. Kultury i Mediów. W skład sieci wchodzą zaangażowani przedstawiciele gmin, krajów związkowych i organizacji federalnych, instytucji kultury i sztuki, organizacji imigrantów, przedstawiciele z obszarów sztuki i nauki, zrzeszeń i fundacji. Fundacja Genshagen jest częścią sieci kompetencyjnej KIWit (Integracja Kulturalna i Transfer Wiedzy).