Miasto i wieś – nowy podział w krajach Trójkąta Weimarskiego?

    Przygotowując nasze warsztaty „Miasto i wieś - nowe podziały w krajach Trójkąta Weimarskiego?”, zadaliśmy trzem ekspertom z Polski, Niemiec i Francji – Jarosławowi Flisowi (politolog, Uniwersytet Jagielloński), Petrze Bentkämper (prezeska niemieckiego stowarzyszenia LandFrauenverband e.V.), Claudine Ganter (radna regionu, przewodnicząca komisji ds. transgranicznych i międzynarodowych, Région Grand Est) – następujące pytanie: „Czy istnieje zasadniczy konflikt wartości między miastem a wsią i jakie konsekwencje ma to dla spójności społeczeństwa w Państwa kraju?”

    Podczas dwudniowych warsztatów, których przeprowadzenie planowane jest na jesień 2021 r., chcemy porzucić stereotypy i wraz z ekspertami z obszarów nauki i praktyki omówić kwestię, na ile możliwe i odpowiadające realiom jest intuicyjne przypisywanie danym obszarom geograficznym określonych cech i właściwości. W centrum uwagi pojawi się pytanie, czy zakładany podział między miastem a wsią dotyczy w takim samym stopniu wszystkich trzech krajów Trójkąta Weimarskiego lub czy można zaobserwować pewne różnice.
    Celem wydarzenia jest uzyskanie lepszego zrozumienia przyczyn tego podziału w krajach Trójkąta Weimarskiego i Unii Europejskiej, który w przyszłości może potęgować jeszcze różnice interesów między państwami członkowskimi UE. Istotne będzie również poszukiwanie sposobów zniwelowania podziałów, aby odpowiednio szybko móc przeciwdziałać realnym zagrożeniom dla spójności wewnątrzspołecznej i ogólnoeuropejskiej.

     

    Czy istnieje zasadniczy konflikt wartości między miastem a wsią i jakie konsekwencje ma to dla spójności społecznej w pańskim kraju?